logo ejoesolutions
Client Login Client Area   |   Phone 09-7430977

Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan (JPPK) ditubuhkan pada 1 Januari 1991. Pengujudan JPPK adalah untuk mengambilalih tugas-tugas dan peranan Pejabat Kemajuan Negeri Kelantan sebagai agensi utama menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan persekutuan di Negeri Kelantan. Selain dari itu, pengujudan JPPk adalah bertujuan untuk memastikan kawalan yang rapi ke atas projek-projek persekutuan mulai daripada perancangan hinggalah kepada pengesanan projek diuruskan dengan sempurna.

JPPK adalah bertanggungjawab secara langsung kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri

Dapatkan tips-tips pembangunan laman web & promosi terkini dari kami!

ejoeSolutions adalah satu-satunya syarikat web hosting & rekabentuk laman web di Kelantan. Berikut perkhidmatan yang kami tawarkan:

  • Rekabentuk Laman Web
  • Hosting & Domain
  • Latihan ICT
  • Penyewaan Bilik Training
  • Marketing Melalui Facebook
[X] Close this popup

Your Information will never be shared